21 NİSAN 2010

Sanatçı: Daniel Garcia Andújar

ENFORMASYONU BİLGİYE DÖNÜŞTÜRMEK

Postkapital Arşiv kendini bilgi üretiminin ve ortaklaşa iletişimin katılımcı yollarını yansıtan ve uygulayan, devamlılığı olan bir süreç olarak görüyor. Bu bağlamda günümüzün enformasyon politikaları –açık kaynak tutumlarından yeni fikir hakları yasalarına, aynı zamanda da yeni sansür biçimlerine kadar –temsil soruları kadar tartışılmaya değer olduklarını kanıtlamışlardır. Toplumsal dayanışma yenilik ve yaratıcılık güçlerini açığa çıkararak katılımcılar, kullanıcılar ve izleyiciler için içeriğin dağıtımına ve genişlemesine izin veren bir modeli destekleyen en iyi biçim olarak anlaşılır. Aynı zamanda, sanatın da etik tavırlar gerektiren bir siyasi işlevi vardır: Estetik yeterli değildir. Tamamen ticari ve kurumsal model ve uygulamaları takip edenler, bütün bunları alakasız sanabilirler ama büyük ihtimalle üstün gelecek olanlardan radikal şekilde farklılık gösteren geleneksel modellere saplanmış olduklarını kabullenmeyi öğrenmek zorundadırlar ve dijital ortamın yalnızca iletişimi kolaylaştıran bir aracı olarak ortaya çıkmadığını, geniş çapta işlemler için yeni bir sahne olduğunun da farkına varmalıdırlar. Sonuçta ilgi alanları, şüphesiz, bu eski hiyerarşileri tehdit eden tartışmalı bir mekandır.