06 Mayıs 2010

Konuşmacı: Özgür Uçkan

AĞ KAPİTAL / POST KAPİTAL İSTANBUL DÜĞÜMÜ

Daniel García Andújar’ın, ağ-temelli arşiv-süreç enstalasyonu Postkapital için seçtiği tarihlemeden, yani Berlin Duvarı’nın yıkılışı (1989) ve İkiz Kuleler’in yıkılışından (2001) hareketle, ‘Küresel Ağ Kapitalizmi’ paradigmasına ve ‘kapitalizm sonrası’ na bir bakış… Kapitalizmin ‘ağ hali’ rekabet ve işbirliği, tahakküm ve katılım arasındaki antagonist ilişki yoluyla onun sonrasını da haber veriyor. Hem sermaye hem de başkent olarak ‘Kapital’in ağ topografyasındaki iri düğümlerden biri olarak İstanbul’un da bu anlatıda bir sesi soluğu var.