Alternatif Ekonomi, Alternatif Toplumlar

02 Haziran 2010

Konuşmacı: Oliver Ressler

ALTERNATİF EKONOMİ, ALTERNATİF TOPLUMLAR

Gerçekte var olan sosyalizmin çöküşünden sonra kapitalizmin alternatifinin olmadığı söylenmişti. Günümüzde egemen sisteme karşı bir modelin yokluğunda, alternatif ekonomik ve toplumsal kalkınma fikirleri zor zamanlar geçiriyor. Sanayileşmiş devletlerde 1989/1991 sonrası etraflıca tartışılan, sadece parlamenter temsili demokrasiler ve kapitalist sistemin mevcut güç ilişkilerini sorgulamayan ‘alternatifler’dir. Diğer sosyo-ekonomik yaklaşımlar dikkate alınsa bile ütopik olmakla damgalanıp ciddi tartışmaların dışında tutuluyor. Bu durumun derin ekonomik kriz zamanlarında bile değişmemesi şaşırtıcıdır. 


Söyleşiyi destekleyenler: Avusturya Kültür Ofisi