21 MART 2011

Konuşmacılar:
Andrej Tisma
Marcus Graf
Bager Akbay
Andy Deck
Genco Gülan
Dimitris Fotiou 

Moderatör:
Ayşegül Çinici Yazıcı

NET SANATINA BAKIŞ: YENİ OLANAKLAR / SORUNLAR

Panel, Net Sanatı’nın günümüzdeki ve gelecekteki olası durumunu gözden geçirmek adına çeşitli kavramsal ve biçimsel boyutları tartışma ve paylaşma zemini oluşturmayı amaçlıyor. Katılımcılar Net Sanatı’nın politik ve şiirsel özelliklerini toplumların görsel kültürlerini - sanat ve tasarım anlayışları arasındaki ilişkiyi ele inceliyorlar. Panel aynı zamanda Rejenerasyon.011: Web Bienali Seçkisi sergisine (Plato Sanat, 20 Ocak-21 Mart 2011) paralel düzenlenen etkinlikler arasında yer alıyor.