Güncel Sanatın Hayatta Kalma Stratejileri

8 Nisan 2011

Konuşmacı:

Doç. Marcus Graf


Plato Sanat küratörü ve Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Marcus Graf, görsel kültürdeki enformasyon bombardımanı karşısında, günümüz sanatçılarının seyirciye ulaşabilmek için uyguladığı hayatta kalma stratejilerini anlattı.