Dijital Dilin Temelleri

10 Aralık 2012

Konuşmacı:

Yağız ÖzgenGenç sanatçı yağız özgen çalışmaları ve etkilendiği örnekler bağlamında Dijital/sayısal dilin temellerine odaklanacak. Söyleşide dijital dile özgü Modülerlik, sayısallık, çevrim gibi özelliklerin imgeye ve sanata Yansımalarının tartışılabileceği bir zemin kurulması amaçlanıyor.