Balat?

26 June – 29 September 2013

Artist:

Elif süsler,
Felix de la Concha


Curator:
Marcus Graf


Günümüz sanat dünyası, global ve uluslararası sanatçı, sanat uzmanı ve sanat kurumlarından oluşan geniş bir ağ üzerine kuruludur. Burada, global vatandaşlar sanatsal fikir ve olguları ulusal sınırların, kimliklerin ve tabiiyetlerin ötesinde paylaşırlar. Bu yüzden de misafirlik programları farklı ülkelerden gelen sanatçı ve sanat uzmanlarının arasındaki değişim, diskur ve tartışmayı tetiklediğinden güncel sanatta önemli bir rol oynar. Öte yandan, çeşitli krizler sırasında misafirlik programları toplumun aciliyetli meselelerini alternatif ve bağımsız bir bakış açısı ile teşhir edip inceleyebilir. Bu bağlamda, devam etmekte olan ve artan uluslararasılaşmaya önemli bir katkıda bulunmanın ötesinde Plato Misafirlik Programı, Felix de la Concha (İspanya, ABD) ve Elif Süsler ile Mayıs ortasından Haziran sonuna kadar Plato Sanat'ın bulunduğu Balat'ın günümüzdeki ve gelecekteki haliyle ilgili aciliyetli tartışmalara katılımda bulunur.

Misafirlik programının formal ve kavramsal özelliklerini tasarlarken Balat'ın kentsel ve sosyo-politik dokusuyla birbirine geçen tematik bir çerçeve geliştirmeye karar verdik. Program, birebir maruz kaldığı mutenalaştırma süreci ile bilinçli ve eleştirel olarak ilişkili olmalıydı. Bu yüzden Balat? kavramı ile İstanbul'un bu önemli bölümünün günümüzdeki ve gelecekteki halini incelemeyi ve sorgulamayı hedefledik. Sanatçı misafirlik programı çoğulcu ve heterojen kentsel ve sosyal dokuların, yapıların yan yana var olduğu Balat'ın anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaç ediniyor.

Bölgemize alternatif bir bakış açısıyla bakabilmek için uluslarası bir açık çağrı yaptık. Kentselleşme, şehir bilimleri ve şehir hayatına yoğunlaşan güçlü adaylar arasından Felix de la Conchave Elif Süsler'i seçtik. Felix de la Concha'nın işleri Balat'ın tarihi içindeki kişisel hikayeleri orada yaşayanları temsil ederek gösteriyor. Balat sakinlerinden birini dinlerken sanatçı bu kişinin yağlıboya bir tablosunu yapıyor ve video söyleşisi ile de la Concha ve modeli arasındaki konuşma belgeleniyor. Bu proje, izleyicinin samimi ve kişisel bakış açısı ile Balat'ın günlük hayatına bakabilmesini sağladığı için mikro çapta bir evren yaratmış oluyor.

Elif Süsler mutenalaştırma sürecinin güçlü akımına daha da kapılırsa 2020'de mahallenin neye benzeyeceğinin bir önizlemesini geliştirerek Balat hakkında ütopik-distopik makro bir perspektif sunar. Fotoğraf, obje, kolaj, video malzemesi ve rehberli bir tur performansından oluşan kümeyi üreten sanatçı Balat hakkındaki farklı fikir, düşünce ve tartışmaları sergi mekanına getirerek bu çoğulcu yapı aracılığı ile izleyicinin güncel durum ve olası gelecek hakkında kendi fikirlerini yaratmasını tetikler.

Plato Sanat'taki sergide sanatçı bu uzun soluklu, heyecan verici, zor ve yorucu araştırmanın sonuçlarını paylaşıyor. İzleyiciler olarak biz Balat'taki evlerin dış duvarlarının ötesine bakarak mahallemiz hakkında mekansal ve zamansal kısıtlamaların ötesinde bir görüş üretebiliyoruz. İnanıyorum ki sanat, yaşadığımız dünya hakkında alternatif bakış açıları ve gözlemler üretmemizi sağlar. Bilinenin ötesine geçerek entelektüel ve manevi ufuğumuzu genişletebilir.