21 MART 2011

Konuşmacılar:
Andrej Tisma
Marcus Graf
Bager Akbay
Andy Deck
Genco Gülan
Dimitris Fotiou 

Moderatör:
Ayşegül Çinici Yazıcı

 

Panel, Rejenerasyon.011: Web Bienali sergisine paralel olarak düzenlenen etkinlikler arasında yer aldı. Net Sanatı’nın günümüzdeki ve gelecekteki olası durumunu gözden geçirmek adına çeşitli kavramsal ve biçimsel boyutları tartışma ve paylaşma zemini oluşturmayı amaçladı. Katılımcılar Bager Akbay, Marcus Graf ve Genco Gülan Net Sanatı’nın politik ve şiirsel özelliklerini toplumların görsel kültürlerini - sanat ve tasarım anlayışları arasındaki ilişkiyi analiz ettiler.