Popüler Görsel Kültür Tüketimi

15 Mart 2012

Konuşmacı:

Orhun Erdenli


Simülasyon krizi (Bayraktar, Erdenli) sergisine katılan genç sanatçılardan Orhun Erdenli, sergide yer alan yapıtları bağlamında popüler görsel kültür tüketimi üzerine 15 Mart 2012’de bir söyleşi yaptı.