Dijital Dilin Temelleri

10 Aralık 2012

Konuşmacı:

Yağız ÖzgenGenç sanatçı Yağız özgen çalışmaları ve etkilendiği örnekler bağlamında dijital/sayısal dilin temellerine odaklanan bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide dijital dile özgü modülerlik, sayısallık, çevrim gibi özelliklerin imgeye ve sanata yansımalarının tartışılabileceği bir zemin kurulması amaçlandı.